معرفی کود های ALVIN

محصولات آلوین در 2 بخش زراعی ،باغی و آپارتمانی تولید میشود .از آنجایی که اکثر خاکهای کشور از نوع شور و آهکی می باشد فرمول این محصولات کاملا متناسب با اقلیم این نوع خاکها طراحی شده...

تاثیر محصولات آلوین

محصولات ALVIN از بهترین مواد اولیه با خلوص بسیار بالا و طبق فرمولهای بین المللی تهیه شده که عملکرد و تاثیر این محصولات را چندین برابر می کند .موادی که این محصولات را نسبت به دیگر کودها ی تولید داخل و خارج از کشور منحصر به فرد می کند عبارتند از :

نقش ریز مغذی های کودهای آلوین

آهن : نقش در فرایند اکسیداسیون واحیاء گیاهان
روی : نقش اساسی در فعال سازی تعداد زیادی آنزیم گیاهی
منگنز : مهتمرین نقش در گیاه در مرحله فتوسنتز و تولید اکسیژن
مس : نقش در ساخت و یا ثبات کلروفیل و رنگدانه ها ی گیاهی
بر : نقش مهم در دیواره سلولی و حفظ یکپارچگی غشاء سلولی
منیزیم : از مهمترین عناصر گیاه به علت موجود بودن در ساختار کلروفیل
 

before after

برخی محصولات ما