هیومیک اسید

humal humic acid small

از آنجایی که اکثرخاکهای ایران قلیایی و آهکی می باشند، در نتبجه عناصرمغذی کافی در اختیار گیاه قرار نمیگیرد ، که این امرباعث عدم رشد و یا ضعیف ماندن گیاهان می شود .استفاده از اسید هیومیک که اصطلاحا به آن طلای سیاه کشاورزی گفته میشود، باعث افزایش چشمگیرجذب عناصردر ناحیه ریشه میشود که گیاه براحتی می تواند از این عناصر تغذیه کند. استفاده ازاسید هیومیک باعث می شود ph خاک بسمت اسیدی شدن تمایل پیدا کند و با توجه به خاصیت کلات کنندگی که دارد عناصر رابصورت کمپلکس درآورده و آزاد سازی عناصر را ساده تر کرده و در اختیار گیاه قرار دهد .علاوه برآن اکثر کود ها و عناصر غذایی در ph خنثی یا اسیدی قابل جذب می باشند در نتیجه استفاده از اسید هیومیک باعث افزایش اثر بخشی کود ها وعناصر غذایی میشود.

برخی ازمزایای استفاده از اسید هیومیک آلوین:
جهت استفاده در کلیه مصارف باغی ، زراعی و گلخانه ای
افزایش قدرت ریشه دهی در گیاهان و درختان
افزایش نفوذ پذیری خاک و در نتیجه جذب مواد غذایی توسط ریشه
جلوگیری از فرسایش خاک و اصلاح بافت خاک
مقرون به صرفه بودن و بالا بردن کیفیت محصولات

 
humal humic acid small

هیومیک اسید