تاثیر محصولات آلوین

محصولات ALVIN از بهترین مواد اولیه با خلوص بسیار بالا و طبق فرمولهای بین المللی تهیه شده که عملکرد و تاثیر این محصولات را چندین برابر می کند .موادی که این محصولات را نسبت به دیگر کودها ی تولید داخل و خارج از کشور منحصر به فرد می کند عبارتند از :
1-    استفاده ازاسیدهای آمینه مورد نیاز گیاه که نقش اساسی وحیاتی در تولید پروتئینهای گیاهی دارد.
2-    استفاده از اسید فولویک که عملکردی حساس در فعال سازی آنزیم های گیاهی و کمپلکس کردن میکرو المنتها  دارد و رهایش این میکرو المنت ها را بصورت تدریجی انجام میدهد و از آبشویی وخارج شدن از سیستم گیاه جلوگیری می کند .
استفاده از این ترکیبات آلی علی الخصوص کربن قابل حل در آب نقش اساسی در متعادل کردنC/N خاک دارد .

تاثیر محصولات آلوین