معرفی کود های ALVIN

محصولات آلوین در 2 بخش زراعی و باغی و آپارتمانی تولید میشود .از آنجایی که اکثر خاکهای کشور از نوع شور و آهکی می باشد فرمول این محصولات کاملا متناسب با اقلیم این نوع خاکها طراحی شده و مشکلات خاکهای کشور را مرتفع می سازد ونتایج بسیار مطلوب و رضایت بخشی را از خود نشان میدهد. این کودها حاوی کلیه مواد مورد نیاز گیاهان را داراست که شامل عناصر ماکرو ( ازت و نیتروژن ، پتاسیم ، فسفر ، منیزیم ) و عناصر میکرو یا ریز مغذی ( آهن ، مس ، روی ، بر ، منگنز )می باشد که کلیه نیازهای غذایی گیاه را تامین می کند.

کود آلوین باعث افزایش ریشه و افزایش فتوسنتز گیاه شده که درنتیجه باعث تولید برگ های شاداب و با طراوت می شود . در بخش زراعی و باغی باعث افزایش کیفیت و کمیت محصول شده و مدت زمان ماندگاری را افزایش می دهد و همچنین در برابر آفات و امراض و بیماریها از خود مقاومت نشان می دهد. و این خصوصیات باعث شده تا کود های آلوین از سایر کود های مشابه کاملا متمایز شود و مصرف کود را به حداقل ممکن برساند.

معرفی کود های ALVIN