کاکتوس

Cactus

کود مخصوص کاکتوس

در سالهای اخیر نگهدای از کاکتوس ها بدلیل کم حجم و کوچک بودن گلدان گیاه در منازل آپارتمانی رایج شده اما به دلیل حساس بودن این گیاه نسبت به شرایط محیطی نیاز به مراقبت بیشتری نسبت به گیاهان دیگر دارند این گیاهان که دارای بافت گوشتی می باشند مقدار آب بیشتری در خود نگهداری می کنند به هین خاطر دوره آبیاری و کود دهی این گیاه نسبت به گیاهان دیگر متفاوت می باشد .این گیاهان بدلیل اینکه ازت مورد نیاز خود را از هوا تامین میکنند فرمول این کود طوری طراحی شده که باعث افزایش بافت و قدرت نگهداری بیشتری از آب و مواد غذایی را خواهند بود.

طریقه کود دهی :

 یک قاشق چایخوری سرخالی معادل 2/5 گرم را در 500 میلی ایتر (یک بطری آب معدنی کوچک) حل کرده و با توجه به جثه و اندازه کاکتوس ازیک قاشق چایخوری تا یک قاشق غذاخوری به گلدان اضافه نمایید.

 هر 14 روز یکبار بصورت آبیاری استفاده نمود.

 

توجه : تکرار بیش از حد موجب آسیب رساندن به گیاه میشود

 

کاکتوس