کود اسپری 20 20 20

spray fertilizer plant

جهت تسهیل در استفاده از کود 20 20 20 میتوانید

از اسپری این کود استفاده نمود فقط کافیست قبل از استفاده ابتدا ظرف کود را بهم بزنید و باتوجه به اندازه گیاه تمامی سطح گیاه را اسپری نمایید.

این عمل هفته ای یک یا دو بار به فاصله زمانی سه روز تکرار شود.

توجه : تکرار بیش از حد موجب آسیب رساندن به گیاه میشود.

کود اسپری 20 20 20