کود قطره ای 20 20 20

Drop Fertilizer 20 20 20

طریقه مصرف این محصول :

مقدار 20 قطره از کود موجود را در نیم لیتر آب ریخته خوب بهم زده و در گلدان بریزید .کود موجود جهت تمامی گیاهان مورد مصرف قرار می گیرد و به عنوان یک کود عمومی محسوب می شود.

 

 

هر ده روز یکبار تکرار شود .

توجه : تکرار بیش از حد موجب آسیب رساندن به گیاه میشود.

 

 

 

 

 

کود قطره ای 20 20 20