کود 36 12 12

این کود جهت گیاهانی که دارای گل ومیوه های تزئینی مانند

کام کوات وگوجه چری وفلفل زینتی و... دارند مورد مصرف قرار میگیرد

این محصول بدلیل داشتن عنصر بر موجب انگیزش گل و گلدهی بیشتر گیاه شده(در صورت فصل گلدهی گیاه) و مقدار پتاسیم بالای محصول باعث درشت شدن میوه های گیاه 

وافزایش مقاومت در برابر ریزش میوه و همچنین مقاومت گیاهان در مقابل بیماری ها می شود.

طریقه مصرف :

این کود طوری طراحی شده که به دو صورت آبیاری ومحلول پاشی مورد استفاده قرار میگیرد

آبیاری:

1 تا 5 گرم پودربه ازاء هر گلدان با توجه به جثه و اندازه گیاه ،

یک قاشق چایخوری سرخالی معادل 2/5 گرم را در 1500 میلی ایتر (یک بطری آب معدنی) حل کرده و به گلدانها اضافه نمایید.

درصورتی که گیاه مدت زمان طولانی رشد نکرده و تغییر خاصی در آن دیده نشده می توان یک قاشق چایخوری سرخالی معادل 2/5 گرم را در 500 میلی ایتر (یک بطری آب معدنی کوچک)

حل کرده و به گلدانها اضافه نمایید.

  • روش محلول پاشی :

0/2 تا 0/5 گرم پودر می باشد . 1 گرم (1/3 قاشق چایخوری) را در 250 میلی لیتر (یک لیوان ) حل کرده و بر روی گیاه اسپری نمایید.

این عمل را میتوان هر 10 روز یکبار برای محلول پاشی و هر 14 روز یکبار بصورت آبیاری استفاده نمود.

توجه : تکرار بیش از حد موجب آسیب رساندن به گیاه میشود


 

کود 36 12 12