نیترات کلسیم

nitrat calcium

 

نیترات کلسیم  ماده ای شیمیایی با فرمول شیمیایی Ca(NO3)2 می باشد که به شدت جاذب آب و رطوبت محیط بوده و در علم شیمی بعنوان یک نمک شناخته میشود. کلسیم سبب تقویت دیواره سلولی شده و تحمل گیاه را در مقابل بیماری ها و آفات افزایش می دهد .کلسیم موجود در کود نیترات کلسیم 100% محلول در آب بوده و به راحتی و سریع در اختیار گیاه قرار می گیرد. همچنین وجود ازت نیتراتی که به راحتی جذب آب می شود و جذب کاتيون های پتاسيم , کلسيم و منيزیم را افزايش می دهد. نیترات کلسیم بصورت مایع و جامد (گرانول ، پرک ،پودری ) در موارد مختلف بعنوان اصلاح کننده خاک وتقویت گیاهان در موارد ذیل مورد استفاده قرار میدهند.

    جلوگیری از پوسیدگی میوه ها ،جلوگیری ازلکه تلخ میوه ها ، جلوگیری ازسیاه شدن گلگاه ،  جلوگیری ازچوب پنبه ای شدن میوه ها ، جلوگیری ازسرمازدگی گیاه و میوه ها
  افزایش ماندگاری میوه ها ، افزایش مقاومت به بیماری ها
    ویزگی های کود نیترات کلسیم
    قابلیت جذب بالا
    افزایش عملکرد و کیفیت محصول و افزایش اندازه میوه ها
    استحکام دیواره سلولی و در پی آن استحکام شاخه و برگ و میوه گیاهان
    افزایش مدت زمان  انباری محصولات باغی و سبزیجات
   جلویری از کاهش آب میوه ها و سبزیجات پس از برداشت
    افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها
    افزایش مقاومت گیاه در برابر کم آبی
    افزایش مقاومت گیاه هنگام سرمازدگی
    رشد هرچه بهتر ریشه

    افزایش عملکرد غشای سلولی در انتقال و جذب مواد مغذی
    محافظت در برابر سمیت آلومینیوم و منگنز
    بهبود رشد ریشه، تقویت قارچ میکوریزی و تولید مخاط ریشه (افزایش تماس ریشه با خاک)
    تنظیم سیستم های آنزیمی و مکانیسم دفاعی گیاه
تعادل آب و مواد مغذی در بافت گیاهی
    کلسیم عملکرد آنتی اکسیدان ها را بهبود می بخشد و از سلولهای گیاهی در برابر آسیب سلولی محافظت می کند

نیترات کلسیم