کودقطره ای 36 12 12

Drop Fertilizer 12 12 36

طریقه مصرف این محصول :

مقدار 20 قطره از کود موجود را در نیم لیتر آب ریخته خوب بهم زده و در گلدان بریزید .کود موجود جهت گیاهان گلدار ومیوه های زینتی مانند

کام کوات . فلفل ذینتی .گوجه گیلاسی و... کاربرد دارد.

هر ده روز یکبار تکرار شود .

توجه : تکرار بیش از حد موجب آسیب رساندن به گیاه میشود.

کودقطره ای 36 12 12