فروت ست

fruit set

 

در گیاهان ازت،روی و بر نقش های کلیدی در رشد، تولید برگ وافزایش انگیزش گل دارند .فروت ست آلوین با داشتن ۳۸%مواد آلی و۱۵%کربن آلی و اسید آمینه و همچنین غلظت بالای این محصول (دانسیته 1/45) باعث تسریع کارایی این عناصر در گیاهان شده فروت ست آلوین در صیفی جات باعث افزایش سطح برگ ،افزایش گلدهی ومتعاقبا افزایش محصول خواهد شد و در درختان استفاده در پاییزموجب ذخیره سازی عناصر برای شروع رشد سال بعد خواهد شد .این محصول با داشتن کربن آلی بعنوان ضد یخ و انتی استرس در اوایل فصل رشد با توجه به تغییرات ناگهانی دمایی مورد استفاده قرار میگیرد .برخی اثرات این محصول شامل:
سرعت جذب بالا از طریق برگ
افزایش رشد سر شاخه ها در بهار
افزایش گلدهی و جلوگیری از ریزش گل
افزایش مقاومت در برابر سرمای ابتدای فصل رشد( بهار )

تبدیل حداکثر گل به میوه
-حاوی آنتی اکسیدانت جهت خنثی سازی و حذف رادیکال های آزاد که در نتیجه تنش ها در گیاه تولید می شود.
- افزایش سرعت میوه دهی
- افزایش تولید اندام زایشی
- القاء فرایند گرده افشانی

تجزیه ضمانت شده فروت ست

  W/V W/W
N %6 %4/4
Zn %6 %4/4
B %1 %0.7
AA %2 %1/5
OM %38 %28/1
OC %15 %11/1

دانسیته 1/45

فروت ست