کلسیم بورآلی STARK

stark

از آنجایی که کلسیم یک عنصر کند حرکت و از لحاظ ساختاری یک عنصر بزرگ محسوب می شود و نقل وانتقال آن دربافت گیاهان به سختی انجام می شود باعث بروز مشکلاتی برای محصول گیاهان از جمله ریزش میوه ، پنبه ای شدن ، لهیدگی و..را.بوجود می آورد از طرفی عنصر بور باعث باز شدن روزنه ها شده و قرار گرفتن این دو عنصر در کنار هم موجب خواهد شد حرکت کلسیم راحت‌تر صورت گیرد . محصول کلسیم بور موجود با دارا بودن ۲۱% کربن آلی و ۴۴% مواد آلی و دانسیته ۱/۵۳ بعنوان مکمل تاثیر کلسیم بور عمل خواهد کرد. و یکی از موثر ترین محصولات موجود می باشد که باعث رفع کمبود علایم کلسیم در محصولات خواهد شد.
برخی تاثیرات کلسیم بور STARK :
جلو گیری از ایجاد پنبه ای شدن و لکه تلخی در محصولات
مقاومت دیواره سلولی و استرس های محیطی
بهبود باروری و کاهش ریزش میوه
افزایش ماندگاری محصولات
افزایش استحکام بافت گیاهی
جلوگیری از سیاه شده گلگاه
افزایش عمر انبارداری
کاهش ترک میوه

تجزیه ضمانت شده کود استارک

  W/V W/W
Cao %21 %14
N %7.5 %5
B %0.3 %0.2
Mo %0.0015 %0.001
OM %44 %30
oC %21 %14

دانسیته 1/53

کلسیم بورآلی STARK