کلسیم مایع

calcium calvin intro

کلسیم از عناصر ضروری برای گیاهان می باشد و نقش اساسی در استحکام دیواره سلولی دارد. کلسیم در شرایط تنش های محیطی باعث افزایش مقاومت گیاه می شود. خاصیت انبارداری و شکل میوه ها با مصرف این کود بهبود می یابد. همچنین پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی و آب گزیدگی در سیب در اثر کمبود کلسیم می باشد و با محلول پاشی از این کود می تواند این کمبود را برطرف کرد.
مزایای کود کلسیم :

رفع علائم کمبود کلسیم درگیاه

جلوگیری از ایجاد پنبه ای شدن و لکه قهوه ای در میوه ها به خصوص در سیب . جلوگیری از لکه تلخی و له شدگی میوه . جلوگیری از سیاه شدن گلگاه میوه ها به خصوص در گوجه فرنگی و هندوانه . افزایش عمر انبار داری محصولات خواهد شد.

کلسیم مایع