کود آلی ریز مغذی E

e complex

 

گیاهان علاوه بر نیاز به عناصر ماکرو به عناصر میکرو نیز نیاز دارند.
با توجه به اینکه گیاهان مقدار بسیار کمی از عناصر میکرو را مورد مصرف قرار میدهند. ولی کمبود این عناصر موجب اختلال در رشد گیاه و در نتیجه محصول خواهند شد . همچنین بدلیل مصرف بی رویه از کودهای شیمیایی موجب کمبود مواد آلی و کربن آلی خاک شده است فرمول محصول موجود ، طوری طراحی شده که علاوه تامین کمبود مواد ریز مغذی را جبران میکند باعث افزایش مواد آلی و کربن آلی در گیاه خواهد شد.
 برخی از علائم کمبود عناصر میکرو:
آهن: زرد شدن برگهای جوان و ایجاد سوختگی در برگها
منگنز: زرد شدن تمام سطح برگچه ها و جوانه گلها ،ایجاد نقاط سوخته روی برگ ها به صورت لکه های مواج
مس: متوقف شدن رشد گیاه.ارتفاع کم گیاه ،وجود لکه های زرد درقسمت میانی برگ های بالغ و کوچک ماندن میوه ها
روی:
متوقف شدن رشد برگها ی جوان و آسیب درمقابل بیماری های قارچی
بور:
مرگ جوانه ها و نقاط زردی ،ایجاد ظاهر پرپشت و بدشکلی ، ریزش گلها
مولبیدن:
ایجاد سوختگی در نوک و حاشیه برگ ها
منیزیم :
وجود لکه های موج دار و قهوه ای با ظاهری چروکیده، اندازه میوه ها کوچک و بافت میوه نرم میشود.

کود آلی ریز مغذی E