سولوپتاس

solo potas

 

سولو پتاس یا سولفات پتاسیم تصفیه شده با فرمول شیمیایی 4 K 2SO  که با نام تجاری سولوپتاس نیز شناخته شده است.در واقع سولفات پتاسیم خالص شده میباشد
.سولوپتاس با نام اختصاری SOP و با فرمول   0050شناخته میشود.  پتاسیم در افزایش سرعت فتوسنتز، نقل و انتقال بهتر مواد غذایی ، پروتئین و آمینو اسیدها در ساقه ها و آوند های گیاه، افزایش مقاومت میوه ها و گیاهان در برابر سرما ، گرما ، شوری و … موثر است ، همچنین آنیون سولفات حاوی مقادیر زیادی گوگرد بوده که برای تغذیه بهتر گیاهان و افزایش سرعت رشد و فتوسنتز آنها موثر می باشد. عنصر پتاسیم سرعت انتقال کربوهیدرات ها آمینو اسید ها و سایر ریزمغذی‌ها را در ساقه ها و برگ های گیاه افزایش داده و بدین ترتیب زمان رسیدن میوه را سرعت می بخشد، همچنین با افزایش ضخامت دیواره ساقه ها باعث مقاوم شدن آنها در برابر سرما و گرما، انواع تنشهای طبیعی خواهد شد .
از مهمترین علائمی که در اثر کمبود پتاسیم در گیاهان و درختان بروز می‌کند می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1 کاهش رشد ساقه ها و در نتیجه کوچک‌ ماندن گیاهان یکی از علائم کمبود پتاسیم می‌باشد.
2- برگ های انتهایی به خصوص برگ های پیرتر، به صورت زرد رنگ خواهند بود و از لبه ها شروع به خشک شدن خواهند کرد. همچنین شاخه ها ها نیز از انتها شروع به خشک شدن می کنند.
3- کوچک ماندن میوه ها، ریزش بیش از حد و بی طعم بودن آنها از علائم کمبود پتاسیم است.
4- اگر گیاه بر اثر کمترین افت دما دچار سرمازدگی شود، می توان به کمبود پتاسیم در آن پی برد.
5-  کمبود پتاسیم در برگ های پهن سبب زردی و سوختگی لبه های آن خواهد شد ولی در برگهای تیز حالتی قرمز رنگ به آنها خواهد داد.

سولوپتاس