کود ماهی

fish power

یکی دیگر از کودهای ارگانیک که در سالیان اخیر مورد توجه فعالین بخش کشاورزی قرار گرفته کود ماهی بصورت مایع میباشد. بدلیل مصرف اقتصادی و همچنین مزایای که این کود نسبت به سایر کودهای ارگانیک دارد بعنوان منبع غنی از ازت وفسفر محسوب میشود. کودهای کاملا طبیعی ماهی به روش های متفاوت در خاک فرآوری می شوند زیرا این کود ها حاوی مواد مغذی هستند که ابتدا باید توسط میکروارگانیسم ها مانند باکتری ها و کرم های خاکی و قارچ ها هضم شوند قبل از اینکه در دسترس ریشه های گیاه برای استفاده باشد.تمام فعالیت های این میکروارگانیسم ها استحکام وقدرت رشدگیاهان را با افزایش مقدارماده آلی خاک تقویت میکند و همچنین ویژگی ها و کاربردهای مختلف دارند.

برخی از ویژگی های کود ماهی:
افزایش سرعت در دریافت مواد معدنی توسط گیاه
گسترش و استحکام ریشه
کم کردنPHخاک
مقاومت بیشتر گیاه در مقابل استرس های محیطی
سرعت بخشیدن به غملکرد بیشتر گیاه

 

 

کود ماهی